Metai:

Renginys:

Įrašo tipas:

Autorius:

Aktyvus filtrai:

Thomo Mano festivalis

Thomo Manno festivalio aura Nidoje – 15 metų

Įžanga

Prie gilėjančio praeities šulinio

Nuo save suvedžiojančio proto iki suvedžioto mąstymo

Ištrauka iš knygos „Dylančios šviesos laikais”

Mokslinis moralės ir politikos pavergimas

Prasidainavimas: muzika „Tylos slėnyje”

Įžanga

Sveikinimo žodis

Loto žmona arba baltos dėmės žemėlapyje