VII tarptautinis Nidos forumasEuropos tapatybės lūžiai
2024 m. rugsėjo 6-7 d.

Šeštajame Nidos forume pakvietę kalbėtis tema “Stiprūs kartu. Europos vienybės diagnozė” sulaukėme dviejų pranešėjų, kurie į šią temą atsiliepė, pateikdami svarstymus apie savo tautų tapatybę. Tai paskatino mus pagalvoti, kokie lūžiai pastaraisiais dešimtmečiais ištiko ne tik paskirų tautų, bet ir visos Europos tapatybę. Turime galvoje pačius įvairiausius šių lūžių aspektus. Pradėti galima kad ir nuo to, kad Europos žemėlapyje vėl ėmė ir atsirado tokios pamirštos (?) valstybės, kaip Estija, Latvija ir Lietuva. Bet ir kitos Rytų ir Vidurio Europos šalys, kurios gal ir nebuvo taip pamirštos, ilgą laiką buvo atskirtos nuo normalios Europos raidos ir vis prieš tris dešimtis metų vėl prie jos prisijungė. O ką kalbėti apie paskutiniųjų dešimtmečių iššūkius: pabėgėlių minias, kurių Europa ilgai nebuvo regėjusi, pandemiją, ir, pagaliau, Rusijos agresiją prieš Ukrainą, Hamas karą prieš Izraelį ar augančią grėsmingą Kinijos galią.

Visi tie dalykai vienaip ar kitaip veikia kiekvieną iš mūsų, o per mus ir aktualiąją politiką. Veikia nepastebimai ir pamažu, bet neišvengiamai. Nesugebėjome tinkamai įvertinti komunizmo ideologijos žlugimo, sunkiai mėginame dorotis su nacionalizmų pavojais, jau galime kelti klausimą, ar Europa šiandien dar tebėra iš esmės krikščioniškas žemynas.

Nidos forumas yra vieta, kur šiuos ir kitus klausimus galima ramiau apsvarstyti, bent dviem dienom atsitraukus nuo nepaliaujamo ir nerimą keliančio kasdienių įvykių srauto.

Preliminari programa

Rugsėjo 6 d. (penktadienis) Kuršių nerijos istorijos muziejus

9.30 val. Atidarymas

Rytinė sesija, moderuoja dr. Jogilė Ulinskaitė

10.00 – 11.30 Hanna Suchocka, PL (buvusi Lenkijos ministrė pirmininkė, ministrė, ambasadorė prie šventojo Sosto)  

Temos laukiame 

11.45– 12.15 val.  Robert Menasse, AUT (rašytojas, knygos „Sostinė” autorius)

Temos laukiame

Popietinė sesija, moderuoja Antanas  Gailius

14.30 – 16.00 val. prof. Philippe Capelle-Dumont, FRA (Strasbūro universiteto Katalikų teologijos fakulteto profesorius, Prancūzijos Katalikų akademijos prezidentas)

“Jean Monet, Charles de Gaulle, Raymond Aron: trys dabartinės Europos įkvepėjai? Šiuolaikė interpretacija ir klausimai“ 

16.15 – 17.45 Marius Burokas (poetas)

„Europos tapatybės virsmai literatūroje: rašytojų apmąstymai ir atradimai”

Rugsėjo 7 d. (šeštadienis) Kuršių nerijos istorijos muziejus

Rytinė sesija, moderuoja Antanas Gailius

10.00 – 11.30 dr. Marcin Kędzierski, PL (Krokuvos Ekonomikos universiteto docentas, tenykščio Viešosios politikos centro bendradarbis

„Ką reiškia Europa? Ilgos Europos integracijos istorijos pamokos“

„What does Europe mean? Lessons learned from the long history of the European integration“

11.45– 12.15 val. dr. Eglė Murauskaitė (Merilendo universiteto vyr.  mokslininkė, poetė

„Geopolitinės slinktys tapatybinių krizių akivaizdoje: nesaugumo veidai”

Popietinė sesija, moderuoja  dr. Jogilė Ulinskaitė

14.30 – 16.00 val.  prof. Vita Zelče, LV (istorikė, Latvijos universitetas)

Temos laukiame

Ekskursija (veda Aušra Feser)

20.00 Poezijos vakaras Kuršių nerijos istorijos muziejus

Rugsėjo 8 d. (sekmadienis)

9.00 Šv. Mišios Nidos Švč. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos  bažnyčioje

Aukoja kun. Antanas Saulaitis SJ 

Organizatorius:
Thomo Manno kultūros centras

Partneriai:
Neringos muziejai
Neringos savivaldybė
Goethe’s institutas Lietuvoje

Kontaktinis asmuo: dr. Lina Motuzienė, tel. Nr. 868473329, nidosforumas@gmail.com

————————————————

VI tarptautinis Nidos forumas įvyks 2023 m. rugsėjo 8-9 d. Nidoje

Stiprūs kartuEuropos vienybės diagnozė

Diskusijos apie Europos vienybę ar nevienybę, ko gero, tokios pat senos, kaip ir Europos Sąjunga. Tiesą sakant, turbūt net senesnės. Mūsų dienomis jas pirmiausiai smarkiau pakurstė Brexitas, tapęs lyg ir nevienybės ženklu. Tuo metu buvo itin suaktyvėjusios kalbos apie grėsmę Europos vienybei visai subyrėti. Pandemija tas kalbas prigesino. O karas Ukrainoje jas užaštrino iki kraštutinumo.

Šeštajame Nidos forume mėginsime nustatyti Europos vienybės diagnozę, iš anksto žinodami, kad ji nebus galutinė, nes gyvenimas įdomesnis už visas mūsų prognozes.

Klausimų čia tiek daug, kad, žinoma, juos lengviau kelti nei į juos atsakyti. Ar yra kažkas, ką galėtume vadinti Europos ar net, plačiau žvelgiant, Vakarų pasaulio vienybės pamatu? Kiek mūsų vienybė priklauso nuo kiekvienos atskiros šalies interesų? Ar kalbėdami apie vienybę, dažniausiai neturime galvoje tam tikro idealo, kuris, kaip visi idealai, iš tikrųjų niekada nepasiekiamas, bet vis dėlto siektinas? Ar vienybė įmanoma tada, kai reikalas, dėl kurio turime susitarti, nėra toks mirtinas kaip karas Ukrainoje?

Šį sąrašą galima tęsti bemaž be galo. Palaukime, kuo jį papildys ir kokius atsakymus siūlys Forumo pranešėjai.

Rugsėjo 8 d. (penktadienis)
Kuršių nerijos istorijos muziejus (Pamario g. 53, Neringa)

9.30 val. Forumo atidarymas

Rytinė sesija, moderuoja Antanas Gailius

10.00 – 11.30 Prof. Chantal Delsol (FR)( L’université de Marne-la-Vallée profesorė, Moralės ir politikos mokslų akademijos prezidentė)

Vakarai pavojaus metu: prisiminti ir iš naujo kartu mokytis“

11.45– 13.15 val. dr. Bernardas Gailius (LT)(istorikas, rašytojas, Vilniaus universitetas)

Šaltasis karas kaip Vakarų solidarumo istorija”

Pertrauka

Popietinė sesija, moderuoja dr. Jogilė Ulinskaitė

15.00 – 16.30 val. Andrii Kurkov (UA) (rašytojas) 

Ar ukrainiečių tapatybė atspari kulkoms?“   

16.45 val.  Ekskursija po Nidą kartu su Kuršių nerijos nacionaliniu parku
————-
Rugsėjo 9 d. (šeštadienis)
Kuršių nerijos istorijos muziejus (Pamario g. 53, Neringa)

Rytinė sesija, moderuoja Antanas Gailius

10.00 – 11.30 prof. Michael Wolffsohn  (DE) (buvęs Bundesvero universiteto Miunchene profesorius, istorikas ir visuomenės veikėjas, pranešimas nuotoliu vokiečių kalba su vertimu į lietuvių kalbą)

6kart Vokietija“

https://us02web.zoom.us/j/83598079528?pwd=V0RLdzhORjBNcmNyVmFkdy9vY1E2dz09

Meeting ID: 835 9807 9528

Passcode: 990587

11.45– 13.15 val. Mohamed Amjahid (DE) (žurnalistas, pranešimas nuotoliu anglų kalba)

„Geri pabėgėliai, blogi pabėgėliai“, Migracija tarp Europos savivaizdžio ir universaliųjų žmogaus teisių“

https://us02web.zoom.us/j/83598079528?pwd=V0RLdzhORjBNcmNyVmFkdy9vY1E2dz09

Meeting ID: 835 9807 9528

Passcode: 990587

Popietinė sesija, moderuoja Jogilė Ulinskaitė

15.00 – 16.30 val. Dr. Jaroslaw Kuisz (istorikas, politikos analitikas ir eseistas, žurnalo „Kultura Liberalna” vyriausiasis redaktorius)

Tarp moralinės atsakomybės ir traumos. Kaip šiandienos Europoje kalbėti apie istoriją ir karą?”

16.45 – 18.15 Baigiamoji diskusija

20.00 val. Ukrainiečių poezijos vakaras. Vertimus skaito poetas, vertėjas Marius Burokas 
————-
Rugsėjo 10 d. (sekmadienis)

9.00 val. Šv. Mišios Nidos bažnyčioje. Aukoja kun. Antanas Saulaitis SJ

Organizatorius:
Thomo Manno kultūros centras

Partneriai:
Neringos muziejai
Neringos savivaldybė
Goethe’s institutas Lietuvoje
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija
Kuršių nerijos nacionalinio parko administracija

Thomo Manno kultūros centro veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Kontaktinis asmuo: dr. Lina Motuzienė, tel. Nr. 868473329, nidosforumas@gmail.com

————————————————

V tarptautinis Nidos forumas įvyks 2022 m. rugsėjo 9-10 d. Nidoje

Tautos vardu! Populizmo grėsmės Europoje

Svarstydami apie tai, kas – be pandemijos ar senų ir naujų geopolitinių iššūkių – vis dažniau kelia galvos skausmus Europai, visi pastebime, kad joje čia vienur, čia kitur vis prasimuša populizmo srovės. Ir tai nėra vien vadinamosios naujosios Europos, vien šalių, santykinai neseniai įsiliejusių į demokratinių valstybių bendriją, bėda. Populizmo apraiškų regime, pavyzdžiui, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Drįstume teigti, kad ir Brexitas nemenka dalimi įvyko dėl populistinių motyvų.

Iš kur randasi kartais didesnių, o kartais ir visai negausių grupių užmojis kalbėti “tautos vardu”? Kodėl tokios grupės dažnai skelbiasi esančios tradicinių tautinių ar religinių vertybių sergėtojos? Kodėl mes manome, kad populizmas kelia grėsmę paskiroms valstybėms ir visai Europos
bendrijai?

Juk apskritai galėtume klausti, ar demokratijai tam tikras populizmo laipsnis nėra visados būdingas. Bemaž kiekviena politinė jėga, siekdama laimėti rinkimus, yra priversta pataikauti rinkėjui ir leistis su juo į didesnį ar mažesnį kompromisą.

Iš kur populizmas randasi? Ar nebus taip, kad jis yra mūsų mėginimas paprastais atsakymais išsisukti nuo rimtų gyvenimo problemų, kurios, taip šluojamos po kilimu, kada nors vis tiek mus užgriūva įvairių krizių pavidalu? Kitaip sakant, ar populizmas nėra mūsų baimės gyventi išraiška?

Apie tai pasikalbėti ir kviečia penktasis Nidos forumas – vieta, kur bent vieną savaitgalį galime atsidėti klausimams, nuo kurių mus kamuoja migrena.

Forumo programa:

Kuršių nerijos istorijos muziejus (Pamario g. 53, Neringa)

Rugsėjo 9 d. (penktadienis)

9.30 val. Atidarymas

Rytinė sesija, moderuoja Antanas Gailius

10.00 – 11.30 prof. Dainius Žalimas (VDU Teisės fakulteto dekanas, buvęs LR Konstitucinio teismo pirmininkas)
„Konstitucija ir politinis  populizmas“

11.45– 13.15 val.  dr. Jogilė Ulinskaitė  (VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas) 

“Iš kur populizmas atsiranda? Populizmo kūrimas Lietuvoje” 

Popietinė sesija, moderuoja dr. Jogilė Ulinskaitė

15.00 – 16.30 val. Edwin Bendyk (PL) (žurnalistas, Stepono Batoro fondo valdybos pirmininkas)

„Tarp dešiniojo populizmo ir liberaliojo nacionalizmo. Karo Ukrainoje pamokos“

Rugsėjo 10 d. (šeštadienis)

Rytinė sesija, moderuoja dr. Jogilė Ulinskaitė

10.00 – 11.30 Dr. Timothy Noble (GB/CZ) (Prahos Karlo universiteto Protestantų teologijos Ekumeninio instituto misiologijos docentas)

„Išrinktoji rasė, šventoji tauta, Dievo tauta”: populizmas ir jo religinės šaknys”

11.45– 13.15 val. Darejan Jana Javakhishvili (GE) (Tbilisio Ilia State University klinikinės psichologijos profesorė)

 „Kolektyvinė trauma, populizmas ir karas:  Rusijos ir Gruzijos pavyzdžiai”

Popietinė sesija, moderuoja Antanas Gailius

15.00 – 16.30 val. Sofi Oksanen  (Suomijos rašytoja) 

„Putino karas prieš moteris”

16.45 – 18.15 Dr. Thomas Arnold (DE) (Drezdeno-Meiseno vyskupijos Katalikų akademijos direktorius)

„Didžiojo plyšio ilgesys. Naujojo centro partija (Die Neue Mitte) Rytų Vokietijoje ir bažnyčių reakcijos“

20.00 Baltarusių poetės Sabinos Brilo poezijos vakaras
Kuršių nerijos istorijos muziejuje (Pamario g. 53, Neringa)

Dalyvauja autorė ir jos literatūros vertėjas Gintaras Grajauskas

Rugsėjo 11 d. (sekmadienis)

9.00 Šv. Mišios Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje

Mišias aukos kun. ANTANAS SAULAITIS SJ

Ankstesnių Nidos forumų pranešimai Thomo Manno kultūros centro archyve