APIE MUS

Viešoji įstaiga Thomo Manno kultūros centras įkurta 1995 metais siekiant inicijuoti kultūrinį bendradarbiavimą tarp Baltijos regiono šalių, diskutuoti Lietuvos visuomenei aktualiais klausimais. Centro kūrėjai – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Neringos savivaldybė ir Klaipėdos universitetas.

Thomo Manno kultūros centras įkurtas siekant ne tik analizuoti rašytojo Thomo Manno ir jo šeimos narių kūrybinį palikimą ir rūpintis šio palikimo populiarinimu, bet ir skleisti humanistines idėjas Lietuvoje ir visame Baltijos regione, skatinti ir stiprinti Baltijos šalių kultūrinius ir kūrybinius kontaktus. Įvairiapusiška Thomo Manno kultūros centro veikla – europinio mąstymo ženklas, nes Thomo Manno kūrybinio palikimo puoselėjimasLietuvoje reiškia bendraeuropietiškų tradicijų svarbos pripažinimą Lietuvoje, atsakomybės prisiėmimą už Europos kultūrinį palikimą.

Per 25-erius metus Thomo Manno kultūros centre surengta daug konferencijų, seminarų ir diskusijų, skirtų rašytojo Thomo Manno kūrybai analizuoti, rengtos tarptautinės parodos, rodyti meniniai filmai, pastatyti pagal Thomo Manno romanus. Šiandien Thomo Manno muziejum ir kultūros centru labai domisi ir Lietuvos, ir užsienio turistai, čia ir toliau vyksta tarptautinis Thomo Manno festivalis, paskaitos apie Thomo Manno kūrybą, rengiamos parodos, atspindinčios rašytojo gyvenimo akimirkas, jo kūrybinį palikimą, kiti renginiai. Jau 24 metus kasmet organizuojamas tarptautinis Thomo Manno festivalis. Festivalio meninė programa labai įvairiapusiška (muzika, literatūra, dailė ir kinas); jame viena diena skiriama tik rašytojui Thomui Mannui.

Nuolatinis publikos dėmesys renginiams, vykstantiems buvusiame Thomo Manno vasarnamyje – svarbus šio krašto istorijos ir kultūros, kuriose per šimtmečius pynėsi įvairių tautų kultūriniai ryšiai, vaidmens įrodymas. Rašytojas humanistas Thomas Mannas neabejotinai yra ryškus šių ryšių simbolis. VšĮ Thomo Manno kultūros centras – kultūrinio bendradarbiavimo organizacija, propaguojanti geros kaiminystės, demokratijos ir humanizmo idėjas, simbolizuojanti atvirumą pasauliui.

Partneriai: Goethe’s institutas Vilniuje, Lenkijos institutas Vilniuje, Klaipėdos universitetas, Academia Baltica (Vokietija), VDA Nidos meno kolonija, kultūros draugija „Borussia“ Olštyne (Lenkija) ir kt.