euroart konferencija

Neringos – Lietuvos kultūros sostinės 2021 „Kūrybinių rezidencijų programa“

euroart conference

Neringa – Lithuanian Capital of Culture 2021 „Creative Residency Programme”

2021 m. gruodžio 3 d. / 3 December 2021

Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus / Thomas Mann Memorial Museum

(Skruzdynės g. 17, Nida)

euroart – tai Europos šalių meno kolonijas ir rezidencijas jungianti organizacija, puoselėjanti ir
aktualizuojanti XIX-XX a. pirmoje pusėje veikusių dailės kolonijų poveikį impresionizmo ir ekspresionizmo
raidai, menininkų stilistiniams konfliktams ir ekspresionizmo plačiąją prasme sklaidai pasaulyje.
Konferencija orientuota į istorinę Nidos dailininkų kolonijos refleksiją, kūrybai inspiruojančios erdvės
(ramybės oazės) Nidoje įtvirtinimą, kūrybinių rezidencijų programos vystymą, užtikrinant tinkamas
infrastruktūrines sąlygas ir stipendijų programą kūrėjams ir skatinant juos kurti Neringoje.
Renginio pranešėjai dalinsis įžvalgomis apie euroart europinį tinklą ir jo prasmę, Nidos dailininkų
kolonijos kaip menininkų rezidencijos kultūrinį palikimą, šiandienos kolekcijų ir meno rezidencijų raidą Nidoje
bei kvies diskusijai.

Programa