Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus / Thomas Mann Memorial Museum

(Skruzdynės g. 17, Nida)

09.30 val.

Sveikinimo žodis / Welcome speech

Darius Jasaitis (Neringos savivaldybės meras / Mayor of Neringa Municipality)


09.40 val.

Pierre Bedouelle (euroart Secretary General)

euroart, a network to foster a pan-European dynamic among artists’ colonies

euroart tinklas, skatinantis visos Europos menininkų kolonijų dinamiką


10.20 val.

Assoc. Prof. dr. Nijolė Strakauskaitė (KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas / Klaipėda University Institute of Baltic Region History and Archaeology)

Karaliaučiaus intelektualai ir Nidos dailininkų kolonija

Intellectuals of Königsberg and the Nida Artists’ Colony


11.00 val.

Aušra Feser (Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė / Director of Curonian Spit National Park)

Kraštovaizdis, įkvėpęs dailininkus

The landscape that inspired the artists

12.00 val.

Jelena Kosinova (VšĮ Nidden / Public Institution Nidden)

Ir buvo… Ir bus… Žvilgsnis į Aleksandro Popovo Rytų Prūsijos dailininkų kolekciją ir Rytų Prūsijos Dailės
mylėtojų draugijos „Nidden“ gyvenimo akimirkas

And it was… And will be… A look at Alexander Popov’s collection of East Prussian artists and a glimpse into
the life of the East Prussian Art Lovers’ Society „Nidden”

13.00 val.

Pietūs / Lunch – Kavinė „Kuršis”

14.00 val.

Egija Inzule (VDA Nidos meno kolonijos direktorė / Director of VAA Nida Art Colony)

Ką mes veikiame NMK?
What we do at NAC?

14:40 val.

Edita Lubickaitė (Nidos kultūros ir turizmo centras Agila direktorė / Director of Nida Culture and Tourism Centre Agila)

Kūrybinių rezidencijų plėtra Neringos savivaldybėje

Development of Creative Residencies in Neringa Municipality

Diskusija / Discussion


Renginį moderuoja dr. Lina Motuzienė (Thomo Manno kultūros centras)

Moderated by dr. Lina Motuzienė (Thomas Mann Cultural Centre)

Organizatoriai / Organisers

Neringa – kultūros sala / Neringa – an island of culture

Nidos kultūros ir turizmo centras “Agila” / Nida Culture and Tourism Centre Agila

Thomo Manno kultūros centras / Thomas Mann Cultural Centre