7. August 19.00 Uhr 

Klavierabend mit Viktoras Paukštelis