Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda). Pokalbį “Keli žvilgsniai į Nidos dailininkų koloniją”, parodos Iš A. Popovo rinkinio katalogo “Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė” veda menotyrininkė KRISTINA JOKUBAVIČIE