Naujos Rašytojo Thomo Manno memorialinio muziejaus ekspozicijos „Nušvintančios istorijos gijos” pristatymas.