Projekto „Nuostabiosios žemės beiškant. Nuo Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio” įgyvendinimas