Dr. Dalios Kiseliūnaitės monografijos „Kuršių nerijos kuršininkų kalba. I dalis. Fonetika ir fonologija“ sutiktuvės

Kuršių nerijos istorijos muziejuje (Pamario g. 53, Nida)

Dalyvauja monografijos autorė dr. Dalia Kiseliūnaitė.

Monografijoje aprašyta baltų geolekto ‒ Kuršių nerijos kuršininkų kalbos ‒ fonetika ir fonologija. Pirmojoje dalyje supažindinama su šio geolekto atsiradimo istorija, sociolingvistine charakteristika, svarbiausiais tyrinėjimais ir dokumentavimu, analizuojamos jo išnykimo priežastys. Antrojoje dalyje sinchroniniu, diachroniniu, sociolingvistiniu ir etnolingvistiniu lygmenimis atliktas fonetikos ir fonologijos tyrimas remiasi garso įrašais ir rašytiniais šaltiniais. Prieduose pateikiami keli iššifruotų garso įrašų tekstų fragmentai. Elektroninėje knygos versijoje veikia nuorodos, siejančios tekste esančius pavyzdžius su atitinkamu garso failu prieduose.

Organizatoriai:
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka
Neringos muziejai