LDM Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda). Pokalbį “Klaipėdos kraštas po 1945 m.: naujosios visuomenės anatomija” veda doc. dr. Silva Pocytė ir dr. Sigita Kraniauskienė (Klaipėdos universitetas)
Pokalbių ciklas „Rudens akademija” LDM Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda).