LDM Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda). Pokalbį “Tapytojas Ernstas Mollenhaueris (1892–1963)” veda Dr. Jörnas Barfodas (Rytprūsių krašto muziejus, Liuneburgas (Vokietija) (su vertimu į lietuvių kalbą)
Pokalbių ciklas „Rudens akademija” LDM Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda).