Š.m. rugsėjo 20-22 dienomis Nidoje, Thomo Manno memorialiniame muziejuje ir Kuršių nerijos istorijos muziejuje, DEMOS kritinės minties institutas organizuoja tarptautinį kolokviumą tema „Literatūra ir politika. Thomas Mannas ir kritinė teorija“.

Renginio programa
Literatūros, kaip vaizduotės ir estetinės fikcijos, susidūrimas su politika, o dažnai ir jos metodų perkėlimas į politinio veikimo lauką, yra svarbi, Lietuvoje beveik nenagrinėta tema. Šio santykio nagrinėjimas per kritinės teorijos (suprantant ją ne tik per Horkheimerio ir Adorno „Apšvietos dialektikos“) prizmę yra aktualus šiandien, į politiką vis labiau sugrįžtant „žemės ir kraujo“ simbolių retorikai.

Gera literatūra, būdama vaizduotės išgalvota, praplečia ir pagilina mūsų realybės supratimą, nes jos tikslas yra estetizuotai reflektuoti mūsų tikrovę. Nūdienos politika, deja, taip pat remiasi fikcijomis, tačiau šios fikcijos kuria realybę ir neišvengiamai ją siaurina bei iškreipia. Tad literatūra ir politika yra susietos negatyvia dialektika: politika neteisėtai vagia vaizduotę iš literatūros, taip neišvengiamai politizuodama literatūrą. Thomo Manno kūrybos transformacija nuo Apmąstymų apie nepolitinį žmogų iki antifašistinės eseistikos ir literatūros byloja kaip tik šią negatyvią politikos ir literatūros dialektiką.   

Thomo Manno idėjinis ir asmeninis bendradarbiavimas su Frankfurto mokyklos mąstytojais ir to atspindys jo kūryboje yra pasirinkta prieiga diskusijai apie literatūros ir politikos santykį. Ne atsitiktinai tam pasirinkta ir vieta – Thomo Manno kultūros centras ir Blodės viešbutis, kur rinkdavosi tarpukario bohema ir virė intelektualinės diskusijos.

Pranešimus kolokviume skaitys Lietuvos ir Vokietijos akademikai. Tačiau svarbiausias kolokviumo akcentas yra diskusijos, dalijimasis mintimis.

Kolokviumas vyks vokiečių-lietuvių kalbomis su sinchroniniu vertimu.

Norintys dalyvauti prašome kontaktuoti organizatorius el. paštu: jolantabielskiene@yahoo.co.uk.

Organizatorius:
DEMOS kritinės minties institutas

Partneriai:
KTU Kauno technologijos universiteteas
Roza Luxemburg Foundation
VšĮ Thomo Manno kultūros centras