“Tarptautinis Thomas Mannas. Thomo Manno namų tinklas” – tai naujos penkių institucijų iš keturių šalių asociacijos pavadinimas, susikūrusios 2017 m. gruodžio 20-21 d. Liubeke (Vokietija).

Naujoji asociacija vienija skirtingas tarptautines kultūros organizacijas: Budenbrokų namus Liubeke (Buddenbrookhaus Lübeck), Monacensia Hildebrandto namuose Miunchene (Monacensia im Hildebrandthaus (München), Thomo Manno kultūros centrą Nidoje, Thomo Manno archyvą Ciuriche (Zürich/Schweiz (Thomas-Mann-Archiv der ETH Zürich) ir Vilą Aurora & Thomo Manno namą JAV ir Berlyne (Vila Aurora & Thomas Mann House e.V. (Pacific Palisades/USA und Berlin). Šių metų gruodžio 20-21 d. susitikime Liubeke, Budenbrokų namuose, šių institucijų atstovai aptarė skirtingus Nobelio premijos laureato, rašytojo Thomo Manno gyvenimo etapus.

“Tarptautinis Thomas Mannas. Thomo Manno namų tinklas” ketina kartu ateityje rengti įvairaus pobūdžio renginius, parodas, plėtoti mokslinius tyrimus. Tokiu būdu naujasis tinklas stiprintų veiklą, susijusią su archyvais, bibliotekomis, muziejais, kultūros centrais, menininkų rezidencijomis ir atminimo vietomis. Taip pat vienas iš svarbiausių Thomo Manno namų tinklo tikslų – susivienijus stiprinti galimybes sukurti tarptautinių debatų erdvę, kurioje diskutuojama politikos, demokratijos, migracijos ar egzilio klausimais.

“Dėkoju visiems, įsijungusiems į naująją asociaciją ir įsitraukusiemsį į šią brandžią diskusiją. Esu tikras, kad šis į ateitį žvelgiantis susijungimas bus prasmingas visoms institucijoms” – teigė Vokietijos Thomo Manno draugijos prezidentas prof. dr. Hansas Viskirchenas (Hans Wißkirchen), inicijavęs Thomo Manno namų tinklo susikūrimą.

Thomo Manno namų tinklo dalyviai sutarė ateityje organizuoti kasmetinius susitikimus.