Dailininkas E. Mollenhaueris, H. Blodės viešbučio valdytojas, supažindino rašytoją su Nida ir jos apylinkėmis.  E. Mollenhaueris savo prisiminimuose rašė: “Thomas Mannas tylomis gėrėjosi nedrumsčiama ramybe šio žemės kampelio, ir jam išsprūsdavo žodžiai, kad didelė laimė visa tai turėti”. 

– Tai yra pradžia istorijos, kuria Thomo Manno vasarnamis yra apsuptas. O šias namelio istorijas  muziejaus lankytojai gali išgirsti ir patyrinėti plačiau, net keturiomis kalbomis parengtu, audiogidu. 

  • Projektas „GENIUS LOCI 2 dialoge ir judėjime: erdvės kūrimas turizmo plėtrai“ (“Genius Loci in Dialogue and Motion: Creating Space for Tourism Sevelopment“ – Genius Loci 2) įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos pagal sutartį Nr. 1S-212, 2021-06-17. Už publikacijos turinį atsako tik Neringos muziejai ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.
  • Projekto trukmė: 2021-06-18 – 2023-02-17.
  • Bendras projekto biudžetas  sudaro 398 940,94 EUR, iš kurių 359 046,84 EUR yra ES programos lėšos.