Neringos muziejai kartu su partneriais įgyvendina tarptautinį projektą „KantoMannia” – tai bendras projektas, sujungiantis dviejų svarbių institucijų patirtį, saugant pasaulinio garso filosofo I. Kanto ir Nobelio premijos laureato rašytojo Thomo Manno – tarpvalstybinio regiono dvasios ir kultūros paveldo įsikūnijimą.

Projekto metu kultūrinis ir istorinis paveldas laikomas pagrindiniu vietos socialinės ir ekonominės plėtros ištekliu. Juo siekiama padidinti pasienio kultūros paveldo ir vietos žmogiškųjų išteklių panaudojimą turizmo plėtrai Nidoje ir Veselovkoje, sprendžiant šiuos uždavinius:
– 2 vietos muziejų patrauklumo turistams ir vietos bendruomenei didinimas, kuriant naujas ekspozicijas su naujais eksponatais, naujais teminiais elementais ir daugialypės terpės technologijomis;
– plėtoti ir skatinti tarpvalstybinį kultūrinį ir pažintinį turizmo maršrutą, paremtą vietos kultūros ir istorijos paveldu, nuo Klaipėdos iki Veselovkos;
– įtraukti Nidos ir Veselovkos vietos bendruomenes į tarpvalstybinio kultūrinio turizmo plėtrą ir skatinimą bei skatinti žmonių tarpusavio bendradarbiavimą regione.

Iniciatyvoje daug dėmesio skiriama paprastų žmonių, mažų bendruomenių (Nidos ir Veselovkos kaimo) atstovų įtraukimui į vietos plėtros procesus. Ji kuria tarpvalstybinius žmonių tarpusavio ryšius ir draugiškus santykius tarpvalstybiniame turistiniame maršrute, skirtame I. Kantui ir Th. Mannui.

Įvairialypė partnerių veikla apims naujų multimedija paremtų ekspozicijų ir tarpvalstybinio turistinio maršruto kūrimą bei juos propaguojančių priemonių (spausdintas vadovas, žemėlapiai, mobilioji programėlė) kūrimą; strateginius susitikimus su vietos bendruomenėmis, tarpvalstybinius kultūrinius renginius, pažintines keliones ir infoturus ir galiausiai „Draugų namų turą” – bendrą vietos bendruomenių atstovų kelionę palei naujai sukurtą turistinį maršrutą.  

Projektas reikšmingai prisideda prie tarpvalstybinio bendradarbiavimo plėtojimo, nes plačiai keičiamasi specialistais (apie 50 specialistų), patirtimi, žiniomis (apie 5000 2 leidinių 4 kalbomis egzempliorių) ir kultūros produktais, kurie iš viso tiesiogiai paveiks daugiau kaip 150 specialistų ir paprastų žmonių, taip pat apie 20 000 galutinių naudos gavėjų abiejose sienos pusėse.

 • Projekto tikslas: vietos kultūros plėtra ir istorinio paveldo išsaugojimas.
 • Pagrindiniai projekto uždaviniai ir rezultatai: 
  – Įrengta nauja ekspozicija Kuršių nerijos istorijos muziejuje;
  – Sukurtas naujas tarpvalstybinis kultūrinis–turistinis maršrutas;
  – Tamprus Nidos ir Veselovkos vietos bendruomenių bendradarbiavimas.
 • Projekto partneris – „Katedra. Immanuelio Kanto muziejus”. Pastoriaus namas (Kaliningrado sritis).
 • Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už publikacijos turinį atsako tik Neringos muziejai ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.
 • Projektą finansuoja Europos Sąjunga. Projekto biudžetas – 408316,81 EUR. Finansuojamos programos suma – 367485,13 EUR
 • Daugiau informacijos: https://eni-cbc.eu ir https://ec.europa.eu/europeaid/