Džiugios naujienos iš Smiltynės. Atviri kūrybos plenerai prasidėję kaip kultūrinio maršruto

„Nuostabiosios žemės beieškant. Nuo Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio“ dalis sugrįžta

jau penktajam sezonui! Kūrybines tapymo dirbtuves veda dailininkas Ernestas

Žvaigždinas.

Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

Organizatoriai: VšĮ Thomo Manno kultūros centras, Kuršių nerijos nacionalinio parko

administracija, VšĮ Nidden, LNDM Prano Domšaičio galerija.