Sienos Europoje nėra neįprastas daiktas. Gerai žinoma ir tai, kad net ir tada, kai sienos išnyksta,

apie jų gyvavimą byloja daugybė materialių ir dvasinių ženklų. Šiek tiek jautresnis istorijai žmogus

dar ir šiandien pastebės, pavyzdžiui, kur kitados ėjo Limes, Romos imperijos sienos.

Pirmajame Nidos forume svarstydami Europos migrenos priežastis, supratome, kad viena tų

priežasčių turi būti ir toji siena, kurios statybos leidimas buvo išduotas 1945 m. Jaltoje ir

Potsdame ir kurios baigiamasis vainikas buvo 1961 m. rugpjūčio 11 d. pastatyta Berlyną

padalinusi mūro užtvara. 

Iki to meto valstybių sienos pirmiausiai buvo skirtos apsiginti nuo svetimųjų. Mūsų kalbamoji 

siena ypatinga tuo, kad jos paskirtis buvo ne tik neįsileisti, bet ir (gal net pirmiausiai) neišleisti.

Ši siena padalino Europą į dvi dalis, kurių gyvenimas nuo jos pastatymo tekėjo visiškai

skirtingomis vagomis. Galbūt ryškiausias pavyzdys, kokios tos vagos buvo skirtingos, yra 1968 m. 

Paryžiuje studentų maištai, o Prahoje Sovietų Sąjungos tankai.  

Tokia skirtinga Vakarų ir Centrinės bei Rytų Europos raida neišvengiamai lėmė ir lemia ir skirtingus

požiūrius į daugelį dalykų, taigi ir į Europos vienybę. 

Todėl ir kviečiame apie tai pasikalbėti antrajame Nidos forume 2019 m. rugsėjo 13-14 dienomis.

Manome, kad svarbiau yra kalbėti ne apie istorinius faktus, kurie visiems gerai žinomi, o apie tai,

kaip tie faktai veikė ar tebeveikia mūsų dvasią.

Nidos forumo „Kaip mes statėme sieną” programa:

Rugsėjo 13 d. (penktadienis)


09.30 val. Kuršių nerijos istorijos muziejus (Pamario g. 53, Nida)


Registracija, Nidos forumo atidarymas

Rytinė sesija. Moderuoja Antanas Gailius

10.00 val. Dr. Florian Schuller (Voketija)


Lūžio linijos ir skaldomosios bacilos. Naktinės mintys apie dvasinę ir kultūrinę Europos struktūrą

11.30 val. Kavos pertrauka

11.45 val. Prof. dr. Vytautas Ališauskas


Ar sienos ūksmėje žydi gėlės?

Popietės sesija. Moderuoja Donatas Puslys

15.00 val. Gintaras Grajauskas

Europos pagrobimas 2.0

16.30 val. Kavos pertrauka

16.45 val. Nikodem Szczygɫowski (Lenkija)
 

Amžinybės epochos povaizdžiai

Diskusija

Rugsėjo 14 d. (šeštadienis)

Kuršių nerijos istorijos muziejus (Pamario g. 53, Nida)

Rytinė sesija. Moderuoja Donatas Puslys

10.00 val. Prof. Anthony Glees (Jungtinė Karalystė)


Sienos ir pasieniai

11.45 val. Eduardo Jonušo namų lankymas

Popietės sesija. Moderuoja Antanas Gailius

15.00 val. Dr. Claudia Sinnig (Vokietija)


Lietuvos klausytis – Europą (ir Vokietiją) geriau suprasti

16.30 val. Kavos pertrauka

16.45 val. Paulius Gritėnas

Europos saulėlydis ir intelekto nuovargis: kur nukris naujoji geležinė uždanga?

Diskusija

20.00 val. Gintaro Grajausko poezijos vakaras Thomo Manno namelyje

Organizatorius:


Thomo Manno kultūros centras

Partneriai:


Goethe’s instiutas Lietuvoje


Britų taryba


Neringos muziejai 

Pagrindinis rėmėjas:

Lietuvos kultūros taryba