Thomo Manno kultūros centrą pasiekė naujas knygos „Nidos sąsiuviniai” XVI leidimas!!! Šiame leidinyje perskaitysite 4 autorių, praėjusiais metais dalyvavusių VI-ajame Nidos forume „STIPRŪS KARTU. EUROPOS VIENYBĖS DIAGNOZĖ”, tekstus, svarstymus apie Europos (ne)vienybę. Antanas Gailius, vienas iš Nidos forumo sumanytojų teigia, kad „tai, kas šeštajame Forume buvo kalbėta, sugulė į šį “Nidos sąsiuvinių “ numerį, nes manome, kad Forume išsakytos mintys galėtų būti įdomios ir svarbios ne vien klausytojams, bet ir platesnei viešuomenei. Kaip ten sakė Mažvydas? “Skaitykit ir permanykit”.

Leidinį šiuo metu galima įsigyti Thomo Manno muziejuje, bus ir Vilniaus knygų mugėje! Knyga parengta lietuvių ir anglų kalbomis.

Thomo Manno kultūros centro veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.