Sausio 11 d. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje prof. dr. Ruth Leiserowirz įteikta Liudviko

Rėzos kultūros ir meno premija.

Ruth Leiserowitz yra asmenybė, per tris dešimtmečius palikusi ryškų pėdsaką ir Neringos miesto

kultūriniame gyvenime. Nuo 1996 m. Neringos kultūros erdvėje ryškiai nuskambėjo Thomo Manno

menų festivalis, turėjęs platų atgarsį visoje Lietuvoje. Festivalio organizavimui aktyviai talkino

tuomet buvusi viena pirmųjų Thomo Manno kultūros centro centro mokslo darbuotojų, Ruth

Kibelka, ir jau tuomet prisidėjo prie to, kad centras taptų intensyvių Baltijos jūros regiono kultūrų

mainų vieta. Šią patirtį ji sėkmingai panaudojo 2009 m. tapusi Thomo Manno kultūros centro

kuratoriumo pirmininke. Per tą laiką surengta trylika Thomo Manno festivalių, kasmet

sutraukiančių į Nidą gausybę intelektualiosios kultūros gerbėjų. Laureatė yra pagrindinė įdomių

festivalio idėjų ir temų formuluotoja, kad ir būsimo šių metų festivalio temos “Orų ženklai” iš trijų

metų ciklo “Kultūros kraštovaizdžiai”.

Visi, pažįstantys Ruth, pritars, kad jos neabejotinai gilus angažavimas šio krašto kultūriniam

palikimui dažnai maloniai stebina pasiaukojimu darant svarbius šiam kraštui kultūrinius projektus:

ar tai būtų knygos redagavimas, ar skubus vertimas ar tiesiog profesionalus patarimas, Ruth

niekada nereikia daug įkalbinėti, daugelį tokio pobūdžio darbų ji yra padariusi ir daro

neatlygintinai. Tai yra protestantiškojo krašto “gerasis užkratas”.

Gerbiama Ruth, sveikiname Jus, linkime tolesnės kūrybinės sėkmės, naujų idėjų įgyvendinimo,

sveikatos ir puikių draugų ir bičiulių apsupties!