Liudviko Rėzos kultūros centro darbuotojai 2019 m. liepos 1 – 2022 m. birželio 30 d. įgyvendino Erasmus + Nr. 2019-1-LT01-KA104-060284 projektą „Liudviko Rėzos kultūros centro edukacinės ir projektinės veiklos tobulinimo“, kurio tikslas buvo tobulinti darbuotojų andragogines kompetencijas, pritaikyti vyresnio amžiaus lankytojams edukacines veiklas bei praplėsti centro tarptautinę ir projektinę veiklą. 

Projekto įgyvendinimo metu kultūros centro kolektyvas aplankė tris skirtingas šalis. Estijoje, Viljandi mieste, Estijos tradicinės muzikos centre projekto dalyviai stebėjo kolegų veiklą. Darbo stebėjimo vizito metu darbuotojai sėmėsi idėjų bei patirties kaip organizuoti folkloro renginius, kaip įterpti etninės kultūros elementus į esamas paslaugas ir veiklas. Kipro respublikoje, Limasolyje vyko mokymai DOREA švietimo įstaigoje, kurių metu buvo mokomasi rengti projektus, norint gauti finansavimą iš pagrindinių ES pramogų. Italijoje, Peskaros mieste, „Submeet – Incontrarsi per Crescere“ asociacijos darbo stebėjimo vizito metu buvo aplankyti įvairūs Peskaros miesto muziejai bei institucijos: Basilio Cascella pilietinis muziejus, Abrucų genties žmonių muziejus, Paparella Treccia Devlet muziejus, Gabriele D’Annunzio gimtinės muziejus, Devynioliktojo amžiaus Di Persio-Pallotta fondo muziejus, Imago šiuolaikinio ir modernaus meno muziejus ir kt. Apsilankymų metu buvo stebimi praktiniai užsiėmimai ir edukacijos, turimų erdvių panaudojimas, ekspozicijų galimybės, siūlomos muziejų ir institucijų paslaugos. 

Dėl COVID pandemijos ribojimų beveik keturis metus vykdytas projekto įgyvendinimas padėjo ne tik pakelti darbuotojų kvalifikaciją, gilinti žinias įvairiose srityse bei praplėsti organizacijos tarptautinių ryšių tinklą, bet ir parengti 2 edukacines programas, skirtas vyresnio amžiaus lankytojams, kurios šiandien itin populiarios Liudviko Rėzos kultūros centre. Kviečiame apsilankyti edukacijose ir Jus. 

Liudviko Rėzos kultūros centro informacija