Rugsėjo 13-16 d. Nidoje Thomo Manno kultūros centras organizuoja tarptautinį forumą „Europos migrena”

Į forumą kviečiame registruotis magistrantūros ar doktorantūros studentus iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Organizatoriai kviečia jungtis į turiningą diskusiją kartu su įdomiais pranešėjais iš Lietuvos ir užsienio, nesirūpinant apgyvendinimo ir maitinimo Nidoje paslaugomis.

Motyvuotą auditoriją kviečiame registruotis adresu: mann@mann.lt iki rugpjūčio 10 d.

Forumo apibūdinimas
Vis daugėjant susirūpinimo Europos ateitimi, vis labiau reikalingi darosi ne tik politikų, bet ir intelektualų balsai. Nidos forumas galėtų būti vieta, kur vyksta intensyvus intelektualinis dialogas svarbiausiais Europos klausimais. Renginį planuojame kaip dviejų dienų viešą ir atvirą studijų savaitgalį, per kurį būtų perskaityti 8 – 10 pranešimų. Šiuos pranešimus daryti kviečiame intelektualus (rašytojus, filosofus, istorikus, politologus) iš įvairių Europos šalių, žinoma, ir iš Lietuvos. Šių metų Nidos forumo temą formuluojame kaip „Europos migreną”, forumas turėtų būti skirtas Europos tapatybės klausimams, turint galvoje visus paskutiniųjų metų Europai tekusius iššūkius (Brexitas, pabėgėlių antplūdis, nacionalizmų kilimas daugelyje kraštų ir pan.) Manome, kad ne mažiau svarbi forumo dalis turėtų būti laisvas pranešėjų ir auditorijos bendravimas per diskusijas ir neformalių pašnekesių galimybė.

Tikslai ir uždaviniai
Pagrindinis projekto tikslas – puoselėti įvairių Europos šalių intelektualų bendravimą. Kita vertus, tai galėtų būti paskata didinti Lietuvos piliečių domėjimąsi tarptautine politika. Šis Nidos forumas bus pirmasis, bet planuojame, kad tai turėtų būti kasmetinis renginys, svariai papildantis Thomo Manno vasaros festivalį.

Forumo adresatasRenginys planuojamas viešas ir prieinamas visiems, kas domisi šia problematika. Pagrindinė auditorija būtų 20-30 magistrantūros ar doktorantūros studentų iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Kadangi pranešimus ketiname kuo plačiau viešinti, šia forma forumas galėtų pasiekti didelį ratą suinteresuotų žmonių.

Forume jau sutiko dalyvauti šie pranešėjai:
Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretorė dr. Flaminia Giovanneli (Vatikanas)

Bogdan Szlachta (Lenkija)

Poetas, rašytojas, Bavarijos dailiųjų menų akademijos prezidentas Michael Krüger (Vokietija)

Istorikas, politikos apžvalgininkas dr. Bernardas Gailius
Istorikas prof. Rimvydas Petrauskas

Filosofė dr. Nerija Putinaitė