KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į VI-ĄJĮ NIDOS FORUMĄ „Stiprūs kartu. Europos vienybės diagnozė”, kuris vyks rugsėjo 8-9 dienomis Nidoje, Kuršių nerijos istorijos muziejuje.

Diskusijos apie Europos vienybę ar nevienybę, ko gera, tokios pat senos, kaip ir Europos Sąjunga. Tiesą sakant, turbūt net senesnės. Mūsų dienomis jas pirmiausiai smarkiau pakurstė Brexitas, tapęs lyg ir nevienybės ženklu. Tuo metu buvo itin suaktyvėjusios kalbos apie grėsmę Europos vienybei visai subyrėti. Pandemija tas kalbas prigesino. O karas Ukrainoje jas užaštrino iki kraštutinumo.

Šeštajame Nidos forume mėginsime nustatyti Europos vienybės diagnozę, iš anksto žinodami, kad ji nebus galutinė, nes gyvenimas įdomesnis už visas mūsų prognozes.

Klausimų čia tiek daug, kad, žinoma, juos lengviau kelti nei į juos atsakyti. Ar yra kažkas, ką galėtume vadinti Europos ar net, plačiau žvelgiant, Vakarų pasaulio vienybės pamatu? Kiek mūsų vienybė priklauso nuo kiekvienos atskiros šalies interesų? Ar kalbėdami apie vienybę, dažniausiai neturime galvoje tam tikro idealo, kuris, kaip visi idealai, iš tikrųjų niekada nepasiekiamas, bet vis dėlto siektinas? Ar vienybė įmanoma tada, kai reikalas, dėl kurio turime susitarti, nėra toks mirtinas kaip karas Ukrainoje?

Šį sąrašą galima tęsti bemaž be galo. Palaukime, kuo jį papildys ir kokius atsakymus siūlys Forumo pranešėjai.

Nidos forumo programa

Registracijos forma

Forumo organizatorius:
Thomo Manno kultūros centras

Partneriai:
Neringos muziejai
Neringos savivaldybė
Goethe’s institutas Lietuvoje
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija
Kuršių nerijos nacionalinio parko administracija

Thomo Manno kultūros centro veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba