Balandžio 4 d. 17.30 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10, Klaipėda) vyks knygos sukaktuvės. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkai Vasilijus Safronovas ir Nijolė Strakauskaitė bei VšĮ Thomo Manno kultūros centro direktorė Lina Motuzienė pristatys pernai išleistą knygą „Vaizdai iš Lietuvos: Roberto Minzloffo etnografinių scenų albumas“ (sudarytojai Lina Motuzienė ir Vasilijus Safronovas).

1894 m. Tilžėje paskelbtas Minzloffo albumas – pirmasis etnografinių nuotraukų rinkinys apie lietuvius. Nors pavienės jo nuotraukos vėliau ne sykį reprodukuotos, visas albumas yra tapęs bibliografine retenybe. Bene vienintelį viešai prieinamą jo egzempliorių saugo Berlyno valstybinė biblioteka – beje, kurį laiką manyta, kad ir jis dingo per Antrąjį pasaulinį karą.

Specialiai šiam leidiniui Minzloffo albumas buvo suskaitmenintas ir dabar perleidžiamas naujai. Kartu vokiečių ir pirmą kartą lietuvių kalbomis pateikiamas kartu su albumu išleistas Georgo Sauerweino palydimasis tekstas bei istorikų ir menotyrininkų parašyti moksliniai įvadai. Juose atskleidžiama Roberto Minzloffo veikla Rytų Prūsijoje, (Prūsijos) Lietuvoje ir Kuršių nerijoje, analizuojami kontekstai, kuriuose pasirodė nuotraukų albumas ir Georgo Sauerweino kūrinys, atkreipiantis dėmesį į Prūsijos lietuvių padėtį Vokietijos imperijoje.