Kovo 2 d. 17.00 val. Rašytojo Thomo Manno memorialiniame muziejuje knygos Vaizdai iš Lietuvos. Roberto Minzloffo etnografinių scenų albumas sutiktuvės.

Renginyje dalyvaus knygos recenzentė doc. dr. Nijolė Strakauskaitė (KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas),
sudarytojai dr. Vasilijus Safronovas (KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas),
dr. Lina Motuzienė (Thomo Manno kultūros centras)

Kas buvo Lietuva ir lietuviai XIX a. pabaigoje vokiečių akimis? Tam tikrą atsakymą į šiuos klausimus pateikia Roberto Minzloffo nuotraukų albumas „Vaizdai iš Lietuvos“ ir kartu išleista, albumo atsiradimo aplinkybes paaiškinanti Georgo Sauerweino brošiūra.

1894 m. Otto von Mauderodės spaustuvės Tilžėje paskelbtas Minzloffo albumas – pirmasis etnografinių nuotraukų rinkinys apie lietuvius. Nors pavienės jo nuotraukos vėliau ne sykį reprodukuotos, visas albumas yra tapęs bibliografine retenybe. Bene vienintelį viešai prieinamą jo egzempliorių saugo Berlyno valstybinė biblioteka – beje, kurį laiką manyta, kad ir jis dingo per Antrąjį pasaulinį karą.

Specialiai šiam leidiniui Minzloffo albumas buvo suskaitmenintas ir dabar perleidžiamas naujai. Kartu vokiečių ir pirmą kartą lietuvių kalbomis pateikiamas Sauerweino palydimasis tekstas bei istorikų ir menotyrininkų parašyti moksliniai įvadai. Juose atskleidžiama Roberto Minzloffo veikla Rytų Prūsijoje, (Prūsijos) Lietuvoje ir Kuršių nerijoje, analizuojami kontekstai, kuriuose pasirodė nuotraukų albumas ir Georgo Sauerweino kūrinys, atkreipiantis dėmesį į Prūsijos lietuvių padėtį Vokietijos imperijoje.