Spalio 30 d. 18.00 val. „Rudens akademijoje“ dalyvauja doc. dr. Silva Pocytė (KU Baltijos

regiono istorijos ir archeologijos institutas, Klaipėda) ir dr. Sigita Kraniauskienė (KU Socialinių

pokyčių studijų centras, Klaipėda).

Pokalbių ciklas „Rudens akademija“ yra bendro keturių pajūrio kultūros institucijų (VšĮ Thomo

Manno centro, VšĮ „Nidden“, LDM Prano Domšaičio galerijos ir Kuršių nerijos nacionalinio parko

direkcijos) tęstinio (nuo 2017 m.) kultūrinio turizmo projekto „Nuostabiosios žemės beieškant. Nuo

Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio“ dalis. Pokalbių ciklo tikslas – jaukiai susėdus tarp

Nidos peizažų Prano Domšaičio galerijoje veikiančioje parodoje „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų

Prūsijoje. XIX a.–XX a. I p. tapyba ir grafika iš Aleksandro Popovo (Klaipėda) rinkinio“, aptarti

keletą Klaipėdos ir Kuršių nerijos kultūros paveldo aspektų.