• Kalbiname išskirtinius vietos gyventojus ir žavimės jų energingumu, meile gimtajam kraštui ir tradicijai. Šie pokalbiai turiningai užpildys šiuo metu kuriamą naują modernią Kuršių nerijos istorijos muziejaus ekspoziciją.
  • Naujoji Kuršių nerijos istorijos muziejaus ekspozicija padės išsamiau ir giliau atskleisti regiono istorinį, kultūrinį ir gamtos paveldą, apimantį ryškiausius istorijos įvykius ir skatinantį kultūros ir turizmo plėtrą regione. Plačiau pristatyta Kuršių nerijos, Nidos istorija Kuršių nerijos istorijos muziejuje pritrauks daugiau lankytojų, atliks švietėjišką veiklą, į muziejaus veiklas pritrauks didesnį skaičių bendruomenės narių, bus kuriamos pažintinės kelionės. Tokiu būdu bus kuriamas vietos gyventojų priklausomybės kultūriniam ir istoriniam paveldui jausmas, stiprinamas jų aktyvus dalyvavimas plėtros procesuose, skatinamas žmonių tarpusavio bendradarbiavimas.
  • Projektas „Immanuelis Kantas ir Thomas Mannas: genius loci vietos dvasia” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos. Už publikacijos turinį atsako tik Neringos muziejai ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Neringos muziejų informacija.