Ne vienerius metus Thomo Manno kultūros centro kuratoriume sklandė mintis, kad Thomo Manno vardas įpareigoja, o Nidos aplinka teikia idealią atmosferą tarptautiniams pašnekesiams apie svarbiausius Europos gyvenimo klausimus.

Šios minties vedini praėjusiais metais surengėme pirmąjį Nidos forumą, kuriame pranešėjus kvietėme kalbėti apie „Europos migreną“, turėdami galvoje tą galvos skausmą, kurį šiandien jaučia ne tik politikai, bet ir intelektualai, kultūros žmonės, o kartu ir kiekvienas mūsų, kam rūpi šis tas daugiau nei siauri savojo kiemo reikalai.

Norime pradžiuginti negalėjusius dalyvauti renginyje. Visi tekstai lietuvių ir anglų kalbomis šiais metais pasirodė naujame kultūros almanache „Nidos sąsiuviniai”, kuriuos šiuo metu galima įsigyti Rašytojo Thomo Manno memorialiniame muziejuje.

Leidinį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba

Išleido VšĮ Thomo Manno kultūros centras
Sudarė Lina Motuzienė
Dizaineris Jokūbas Jacovskis