ŽODŽIO PROGRAMA
Žmogaus orumas yra neliečiamas. Susitikimas su politiku Bernhardu Vogeliu (Vokietija). Moderatorius poetas ir vertėjas Antanas Gailius.

W O R T P R O G R A M M
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Treffen mit dem Politiker Bernhard Vogel (Deutschland). Moderator Antanas Gailius.