Kaip gera prisiminti ir tarsi vėl išgyventi vakarykštės Thomo Manno festivalio dienos patirtį… Priešpaskutinė festivalio diena sprogte išsprogo net penkių renginių spalvomis, skambesiu ir ta neapsakoma amžino gėrio ir grožio dvasia!

Liepos 20-ąją pasitikome rytiniais SKAITYMAIS iš Thomo Manno kūrybos. Gurkšnodami kavą įdėmiai klausėmės poeto, vertėjo LAURYNO KATKAUS skaitomų ištraukų iš monumentalaus Th. Manno kūrinio – tetralogijos „Juozapas ir jo broliai”.

Vėlyvą popietę rinkomės Rašytojo Thomo Manno muziejaus terasoje, susitikti ir išgirsti istoriko, diplomato prof. dr. ALFONSO EIDINTO pranešimo „Pirmasis Lietuvos valstybės atstatymo planas ir jo alternatyvos”.

Susirinkusieji dar būtų ilgai „nepaleidę” garbaus svečio ir bendravusi su juo apie Lietuvos nepriklausomybės akto Vokietijoje radimo svarbą, apie Jono Basanavičiaus ar Amerikos lietuvių vaidmenį atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę 1918 metais, tačiau renginio moderatorius ANTANAS GAILIUS buvo priverstas užbaigti ŽODŽIO PROGRAMĄ, mat visi turėjome išskubėti į sekantį renginį – parodos PERFOR(m)UOTI PEIZAŽAI atidarymą su performansais VDA Nidos meno kolonijoje. Parodos kuratorius Vytautas Michelkevičius drauge su parodos dalyviais Lina Lapelyte, Petru Išora ir Ona Lozuraityte (Lietuva), Špela Petrič (Slovėnija), Anna Romanenko ir Björn Kühn (Vokietija) kvietė visus pasikeisti vaidmenimis su žmonėmis ir ne žmonėmis (pavyzdžiui, augmenija), savo paties kūnu patirti perfor(m)uotą Kuršių nerijos kraštovaizdį. Paroda veiks iki rugpjūčio 31 d.

Patyrinėję šiuolaikinio meno pasaulį, išskubėjome į Nidos evangelikų liuteronų bažnyčią, kur vakare vyko koncertas „Šimtmečio muzika: Estija, Latvija, Lietuva”. Tai buvo neapsakoma kūniška bei dvasinė patirtis, kai, regis, net pamiršti kvėpuoti, o tavo gyvastį ir širdies plakimą palaiko vien muzikos pulsacija, įstabiausio instrumento – žmogaus balso – galia… Estijos, Latvijos ir Lietuvos autorių vokalinius kūrinius atliko kamerinis choras AIDIJA, kuriam dirigavo jaunieji muzikai LEIU TONISSAAR (Estija), MATISS CIRCENIS (Latvija) ir MANTVYDAS DRŪLIA (Lietuva). Koncertą tiesiogiai transliavo LRT radijas.

Na, o penktadienį užbaigėme Oskarui nominuoto režisierės Meren Ade kino filmo TONIS ERDMANAS peržiūra. Tai buvo jau paskutinė Nidos KTIC „Agiloje” vykusi kino naktis, kurią pristatė Goethe’s institutas Lietuvoje. Visiems, kas nematė šio subtiliai tragikomiško, jautraus ir gilaus filmo, analizuojančio tėvų ir vaikų santykius, gyvenimo prasmės (ne)būtį ir galimas jos slypėjimo nišas, nuoširdžiai linkime patiems patirti „Tonio Erdmano” fenomeną.

Ačiū visiems, kas savo kūnu ar mintimis buvote ir esate kartu su Thomo Manno festivaliu!

Nuotraukos Gintauto Beržinsko