Liepos 22 dieną atsisveikinome su XXI Thomo Manno festivaliu klausydamiesi įstabaus Ludwig van Beethoven styginių kvarteto Nr. 12 Es-dur, kurį jautriai ir jausmingai perteikė Kauno kvartetas: KAROLINA BEINARYTĖ-PALEKAUSKIENĖ (I smuikas), AISTĖ MIKUTYTĖ (II smuikas), EGLĖ LAPINSKĖ (altas) ir SAULIUS BARTULIS (violančelė). Ačiū visiems, drauge besidalinusiems šios aštuonių dienų proto bei sielos puotos vaisiais!

Nuotraukos Gintauto Beržinsko