Eduardo Balsio, Stasio Šimkaus, Jeronimo Kačinsko, Zigmo Virkšo, Alvido Remesos kūriniai

Atlieka: Konrad Levicki (smuikas), Lauryna Lankutytė (fortepijonas), Klaipėdos choras „Aukuras“ (meno vadovas Alfonsas Vildžiūnas)