Kuršių nerijos istorijos muziejus (Pamario g. 53, Neringa)

Rugsėjo 9 d. (penktadienis)

9.15 val. Registracija

9.30 val. Forumo atidarymas

Rytinė sesija, moderuoja ANTANAS GAILIUS

10.00 – 11.30 prof. DAINIUS ŽALIMAS (VDU Teisės fakulteto dekanas, buvęs LR Konstitucinio teismo pirmininkas)
„Konstitucija ir politinis  populizmas“

11.45– 13.15 val.  DR. JOGILĖ ULINSKAITĖ (VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas) 

“Iš kur populizmas atsiranda? Populizmo kūrimas Lietuvoje” 

Popietinė sesija, moderuoja DR. JOGILĖ ULINSKAITĖ 

15.00 – 16.30 val. EDWIN BENDYK (PL) (žurnalistas, Stepono Batoro fondo valdybos pirmininkas)

„Tarp dešiniojo populizmo ir liberaliojo nacionalizmo. Karo Ukrainoje pamokos“

Rugsėjo 10 d. (šeštadienis)

Rytinė sesija, moderuoja DR. JOGILĖ ULINSKAITĖ 

10.00 – 11.30 val. DR. TIMOTHY NOBLE (GB/CZ) (Prahos Karlo universiteto Protestantų teologijos Ekumeninio instituto misiologijos docentas)

„Išrinktoji giminė, šventoji tauta, [Dievo] įsigytoji liaudis”: populizmai ir jų religinės šaknys”

11.45– 13.15 val. DAREJAN JANA JAVAKHISHVILI (GE) ( Tbilisio Ilia State University klinikinės psichologijos profesorė)

 „Kolektyvinė trauma, politinė propaganda ir karas: Rusijos ir Gruzijos pavyzdžiai”

Popietinė sesija, moderuoja ANTANAS GAILIUS

15.00 – 16.30 SOFI OKSANEN (Suomijos rašytoja) 

„Putino karas prieš moteris”

16.45 – 18.15 DR. THOMAS ARNOLD (DE) (Drezdeno-Meiseno vyskupijos Katalikų akademijos direktorius)

„Didžiojo plyšio ilgesys. Naujojo centro partija (Die Neue Mitte) Rytų Vokietijoje ir bažnyčių reakcijos“

20.00 Baltarusių poetės SABINOS BRILO poezijos vakaras
Kuršių nerijos istorijos muziejuje (Pamario g. 53, Neringa)

Dalyvauja autorė ir jos literatūros vertėjas GINTARAS GRAJAUSKAS

Rugsėjo 11 d. (sekmadienis)

9.00 Šv. Mišios Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje

Mišias aukos kun. ANTANAS SAULAITIS SJ

RENGINIO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI:
Lietuvos kultūros taryba
Goethe’s institutas Vilniuje
Neringos muziejai
Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje

ORGANIZATORIUS:
VšĮ Thomo Manno kultūros centras