Likit smagūs ir sveiki!

Atgal į sąrašą

2020-12-25

Erika, sena, doroji
Elgeta, te ją globoja Dievas (kas daugiau? Tegu!),
Dovanoti jums norėtų
Viską, kas tik jums derėtų,
Bet pritrūko pinigų.

Tai todėl dabar uoliausiai
Ji turtelį savo rausia,
Ieško, kas galbūt tikrai
Jos draugams visokio plauko,
Tiem, kas dovanėlių laukia,
Tiktų dar visai gerai.

Štai švarkelis beždžionėlės,
Margo šilko šalikėlis -
Ko tiktai neaptinki.
Čiupkit, neškitės po vieną,
Jei ne ryt, tebus šiandieną,
Likit smagūs ir sveiki!

Šitaip Erika Mann sveikino Kalėdų proga savo draugus 1948 m. Mes kartu su ja rausiame savo turtelį ir visiems, "visokio plauko" savo bičiuliams, bendraminčiams, bendradarbiams, rėmėjams ir palaikytojams dovanojam džiaugsmo, vilties, drąsos ir humoro jausmo per šias mažumėlę neįprastas šventes. Likit smagūs ir sveiki! Eilėraščio mašinraštis saugomas Miuncheno miesto bibliotekos kolekcijoje. Erikos nuotrauka - iš Kongreso bibliotekos Niujorke kolekcijos.

Eilėraštį lietuviškai, kaip pats sako, "greitosiomis sueiliavo" Antanas Gailius.