prof. dr. Rimvydas Petrauskas
Europietiškumo ilgesys ir integracijos baimė: Lietuva ir Europa istorinėje perspektyvoje
Moderuoja Jogilė Ulinskaitė

Prof. Dr. Rimvydas Petrauskas
Longing for Europeanness and Fear of Integration: Lithuania and Europe in a Historical Perspective
Chair: Jogilė Ulinskaitė