4. p.m. Thomas Mann Museum (Skruzdynės str. 17, Neringa)