Tinklas "Thomas Mann International" pristato: „Moderni literatūra – Thomas Mannas šiandien. Pasisako dabarties autoriai!“

Atgal į sąrašą

2021 metų rugsėjo 20 dieną skaitmeninėje platformoje TMI Research pirmą kartą rašytojai Katharina Adler, Usama Al Shahmani, Priya Basil, Nora Bossong, Olga Grjasnowa, Eveline Hasler, Jonas Lüscher, Norbert Gstrein, Jindrich Mann ir Mithu Sanyal plačiajai visuomenei prisistatys Thomas Mann International tinkle. 2017 m. įsteigtas tinklas apjungia keturiose valstybėse veikiančias penkias institucijas, atspindinčias įvairius Nobelio literatūros premijos laureato gyvenimo etapus: Buddenbrookhaus/Heinrich-und Thomas-Mann-Zentrum (Buddenbrookhaus/ Heinricho-ir-Thomo-Manno centras (Liubekas), Monacensia im Hildebrandhaus (Miuchenas), Thomas-Mann-Archiv der ETH Zürich / Thomo Manno archyvas Ciūricho Techniniame Universitete (Ciūrichas/Šveicarija), Thomas Mann House/VATMH / Thomo Manno namai/VATMH (Berlynas ir Losandželas/JAV) ir Thomo Manno kultūros centras/Thomas-Mann-Kulturzentrum (Nida/Lietuva).

Visos šios organizacijos apjungė savo turimų kolekcijų turinį bendroje skaitmeninėje platformoje TMI Research. Vartotojai jau nuo dabar  gali per Thomas Mann International svetainę patekti į atskirų institucijų kolekcijas, vykdyti paieškas ir prieiti prie ten esančios suskaitmenintos archyvinės medžiagos. Virtuali Manno palikimo rekonstrukcija yra unikalus atvejis. Dabar tas palikimas yra prieinamas ir mokslininkams, ir tuo besidominčiai visuomenės daliai. Šis rezultatas pirmą kartą bus pristatytas per šiemetinį metinį virtualų Vokietijos Thomo Manno draugijos susirinkimą. Tai vyks rugsėjo 20 dieną 19 val. Kalbės Birte Lipinski, Buddenbrookų namų direktorė, Anke Buettner, Monacensia vadovė, Lina Motuzienė, Thomo Manno kultūros centro direktorė, Katrin Bedenig, Thomo Manno archyvo ETH Ciūriche vadovė, Heike Catherina Mertens, Villa Aurora & Thomas Mann House e.V. Valdybos narė ir direktorė, bei Agnese Quadri, TMI Research platformos projektų vadovė ir ET bibliotekos Ciūriche vadovė.

Pasirinkus šūkį Moderni literatūra – Thomas Mannas šiandien. Pasisako dabarties autoriai!“, tinklas pakvietė dešimt šiuolaikinių autorių, kurie diskutuos apie Thomo Manno literatūros aktualumą mūsų dienomis. Katharina Adler, Usama Al Shahmani, Priya Basil, Nora Bossong, Olga Grjasnowa, Eveline Hasler, Jonas Lüscher, Norbert Gstrein, Jindrich Mann ir Mithu Sanyal atskleis netikėtus, o kartais labai asmeniškus jų santykio su Thomu Mannu aspektus. Olga Grjasnowa, Jonas Lüscher ir Usama Al Shahmani diskutuos gyvai pirmadienį, rugsėjo 20 d. 20 val. (laikas vidurio Europos) per Vokietijos Thomo Manno draugijos metinę konferenciją, kuri vyks Thomo Manno archyve Ciūriche. Jie pateiks įžvalgas apie tai, kokius tęstinumus ar lūžius apsprendė Thomo Manno kūryba, vertinant iš dabartinio požiūrio taško, kas sudaro specifinį rašytojo modernumą ir ar tai dar gali būti aktualu dabar. Diskusiją moderuos Beate Tröger. Autorių pozicijos ir jų pasirinkti skaitomi esė jau nuo dabar palaipsniui kaip filmuota medžiaga bus skelbiami interneto svetainėje thomasmanninternational.com.

„Thomas Mann International“ dėkoja Vokietijos literatūros fondui už projektui suteiktą dosnią paramą.

Vokietijos Thomo Manno draugijos rudens konferencija vyks virtualiai per Zoom platformą 2021 metų rugsėjo 19-25 dienomis. Visą informaciją apie konferencijos programą ir registracijos formuliarus rasite www.thomas-mann-gesellschaft.de. Informaciją apie tinklą „Thomas Mann International“ bei filmuoti esė randami adresu thomasmanninternational.com.

Kontaktinis asmuo: Alice Klose,  
info@thomasmanninternational.com

Thomas Mann International finansuoja Berthold Leibinger fondas.

Tinklas "Thomas Mann International"

LIUBEKAS – BUDDENBROOKHAUS

Liubeke, Mengstraße 4 yra vienas iš garsiausių pasaulyje literatūros muziejų: „Buddenbrookhaus“ muziejus yra pašvęstas Thomo Manno romanui „Buddenbrookai“ ir rašytojo Manno šeimai. Muziejus yra ir parodų bei renginių erdvė, siekiant sudominti muziejaus lankytojus bei paskatinti juo dalyvauti diskusijose įvairiais visuomenei svarbiais klausimais. „Buddenbrookhaus“ yra kartu švietimo institutas bei debatų platforma. Muziejuje organizuojamos ekskursijos, kūrybinės dirbtuvės, skaitymo vakarai ir daromi pranešimai. Archyvo ir tyrimo centro veikla koncentruojasi ties Heinricho ir Thomo Mannų gyvenimu ir kūryba bei romanu „Buddenbrookai“. Iki 2024 metų vyksta „Buddenbrookhaus“ perstatymas ir išplėtimas. Iki tol muziejaus rengiamos parodos bus pristatomos „Behnhaus Drägerhaus“ muziejuje, o muziejaus renginiai, parduotuvė ir informacinis centras bus įsikūrę Liubeko senamiesčio centre esančios Rotušės vidiniame kieme.

Daugiau informacijos: https://buddenbrookhaus.de
Kontaktas: info@buddenbrookhaus.de

MIUNCHENAS – MONACENSIA

Miuncheno miesto biblioteka architekto Adolfo von Hildebrando viloje apjungia Miuncheno miesto literatūrinį archyvą ir miesto kultūrinį gyvenimą tiriančią biblioteką. Čia saugomas visas Klauso ir Erikos Mannų archyvas, yra virš 800 Thomo Manno dokumentų ir daug jo laiškų, rankraščių, bei Golo, Monikos, Michaelio ir Elisabeth Mannų nuotraukos. Be to Monacensia yra garsus tarptautinis Mannų šeimos tyrimų centras. Jų literatūriniam palikimui skirta atviros prieigos biblioteka.  

Monacensia yra Miuncheno literatūros atminties puoselėtoja ir įvairiomis literatūros pateikimo formomis skatina dialogą tarp praeities ir dabarties.

Daugiau informacijos rasite: www.muenchner-stadtbibliothek.de/monacensia
Kontaktas: monacensia.literaturarchiv@muenchen.de

NIDA – THOMO MANNO KULTŪROS CENTRAS

Thomo Manno Kultūros centras, įsikūręs Lietuvoje Baltijos pajūryje daugiakultūrinėje aplinkoje skatina mainus Europos istorijos, dabarties ir ateities temomis.

Thomas Mannas, būdamas nepriklausomu intelektualu ir mąstytoju yra pasirinktas mūsų programų patronu ir simboliniu mūsų renginių šeimininku. Mūsų institucija organizuoja tarptautinius mokslinius seminarus, kurių dėmesio centre yra germanistika, atminties bei kultūros istorija. Čia vyksta vertėjų dirbtuvės, auginančios jaunųjų vertėjų pamainą. Vyksta parodos, literatūros skaitymai, kameriniai koncertai ir teminiai vakarai prie židinio. Paminėtinas kasmetinis tarptautinis vasaromis organizuojamas festivalis, kuris apjungia muziką, literatūrą, diskusijas, filmus ir kitus menus.

Daugiau informacijos rasite: www.mann.lt
Kontaktas: mann@mann.lt 

ZIŪRICHAS – THOMO-MANNO-ARCHYAS

Thomo Manno archyvas atveria specialistams ir besidominčiai publikai prieigą prie literatūrinio Thomo Manno palikimo. Tai didžiausias pasaulyje originalius Thomo Manno veikalus sukaupęs ir šio autoriaus kūrybos analize užsiimantis tyrimų centras. Čia taip pat galima nemokamai aplankyti nuolatine paroda virtusį paskutinį Thomo Manno darbo kabinetą su išlikusiu rašomuoju stalu, meno objektais ir jo privačia biblioteka. Paieškas galima vykdyti per tris platformas: online.tma.ethz.ch apima jo rankraščius, korespondenciją ir straipsnius spaudoje, tma.e-pics.ethz.chsiūloma daugiau nei 2000 fotografijų be naudojimo teisių apribojimo, o per nb-web.tma.ethz.ch galima rasti Thomo Manno bibliotekoje paliktus skaitymo pėdsakus.

Daugiau informacijos rasite: www.tma.ethz.ch
Kontaktas: tma@library.ethz.ch

THOMO MANNO NAMAI LOS ANDŽELE

Thomo Manno namai Los Andžele yra Vokietijos Federacinės respublikos rezidencija, kurioje susitinka garsios asmenybės ir diskutuoja su priimančios šalies atstovais esminiais politikos, visuomeninio ir kultūrinio dabarties bei ateities vyksmo temomis. Tarpdisciplininėse programose aiškiai juntama Thomo Manno dvasia, nes šiame name jis gyveno nuo 1942 iki 1952 metų ir čia rašė savo garsiuosius veikalus: „Juozapas maitintojas“ ir „Daktaras Faustas“, intensyviai nagrinėjo fašizmo iškilimo priežasčių, demokratinio atsinaujinimo, laisvės, migracijos ir egzylio temas. Čia gimė ir didžioji dalis jo kreipimųsi į „Vokietijos klausytojus“, perkaitytų per BBC radiją. Thomo Manno namas tęsia tas idėjas ir toliau skatina transatlantinį dialogą per Rezidencijos vykdomą programą ir JAV bei Vokietijoje vykstančius renginius su partneriais. Steigėjas yra Villa Aurora & Thomas Mann House e.V., kurio būstinė įsikūrusi Berlyne.

Daugiau informacijos rasite: www.vatmh.org
Kontaktas: Heike Catherina Mertens, Tel. 030 20 62 36 40, heike.mertens@vatmh.org