Nidos forumas „Finis mundi?”, rugsėjo 10-11 d.

Atgal į sąrašą

2021-09-10

NIDOS FORUMO PROGRAMA

Kuršių nerijos istorijos muziejus (Pamario g. 53, Nida)

Rugsėjo 10 d. (penktadienis)

9.30 val. Atidarymas

Rytinė sesija, moderuoja Antanas Gailius 

10.00 – 11.30 gen. Klaus Naumann (DE) "NATO ateitis permainų purtomame pasaulyje“. ZOOM

pranešimas

11.45 – 13.15 val. amb. Petras Vaitiekūnas "Mūsų regiono ateitis vieningoje Europoje? O kokios

alternatyvos?

Popietinė sesija, moderuoja dr. Jogilė Ulinskaitė

15.00 – 16.30 val. dr. Katarzyna Korzeniewska "Postkomunistinio pasaulio pabaiga“

16.45 – 18.15 val. Jonas Ohman "Regiono saugumo peripetijos menininko akimis“

Rugsėjo 11 d. (šeštadienis)

Rytinė sesija, moderuoja dr. Jogilė Ulinskaitė

10.00 – 11.30 val. Vytis Jurkonis "Nepažįstami" ir "istorijos pabaigai" besipriešinantys Rytai:

Rusijos ir Baltarusijos atvejai"

11.45 – 13.15 val. dr. Vilius Bartninkas "Pasaulio ribos“ 

Forumo aptarimas, diskusijos

Rugsėjo 12 d. (sekmadienis)

8.45 val. Mišios Nidos Šv. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčioje (Taikos g. 17, Nida)

Aukoja kun. Vidmantas Šimkūnas SJ

Į po vasaros vėstančią dieną rugsėjo 10-11 dienomis kvies jau ketvirtą kartą organizuojamas

Nidos forumas – ne vien pasišnekėti apie aktualijas, bet ir apmąstyti jas plačiau. Šiemet

apmąstymams parinkta dramatiškai skambanti tema „Finis mundi?” („Pasaulio pabaiga?”).

"Pasaulio pabaigos tema Vakarų kultūroje plačiai išplitusi. Tikru religiniu požiūriu ji gyvuoja nuo

pat pirmųjųkrikščionybės dienų, ne kartą vis nauju pavidalu sugrįždama Viduramžiais ir vėlesniais

laikais, o sekuliarizmo laikais įgydama ir mokslinės fantastikos pavidalą. Juk nuolat suvokiame,

kad nieko nėra amžina, kad ir pasaulis, kuriamejaučiamės saugūs, vieną dieną gali sugriūti. Todėl

finis mundi nuotaikos ypač išpopuliarėja neramiais krizių laikais.

Apie Vakarų pasaulio krizę ar saulėlydį kalbos netyla jau mažiausiai visą šimtmetį, tačiau šiandien

jos smarkiai suaktyvėjusios. Pagaliau, visas mūsų pasaulio bėdas dar labiau išryškina COVID-19

pandemija, kuri, viena vertus, pati didina atstumus tarp tautų ir žmonių, o, antra vertus, savo

aktualumu užgožia visas kitas problemas, sudarydama dar palankesnes sąlygas tyčinio skaldymo

ir savaiminio skaldymosi procesams. Ar to dar maža, kad turėtume pagrindo kalbėti apie finis

mundi grėsmę?”, klausia Forumo sumanytojas ir organizatorius, Thomo Manno kultūros centro

kuratoriumo narys Antanas Gailius. Jis džiaugiasi, kad pavyko į Forumą pasikviesti įdomių ir įvairių

kalbėtojų. „Mums didelė garbė, kad mūsų renginiu susidomi tokie pranešėjai, kaip Jonas Ohmanas

ir dr. Katarzyna Korzeniewska. Neabejotinai įdomūs bus dr. Vilius Bartninkas ir ambasadorius

Petras Vaitiekūnas, o generolas Klausas Naumanas, buvęs NATO karinio komiteto pirmininkas,

Forume dalyvaus netgi antrą kartą iš eilės. Tačiau šiame renginyje ypač svarbus ir publikos

įsitraukimas – čia susirenka intelektualūs ir įžvalgūs žmonės, todėl jų diskusijos dažnai būna ne

mažiau vertingos negu pranešimai”.

Renginio rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba

Renginio partneriai: LR Užsienio reikalų ministerija, Neringos savivaldybė, Neringos

muziejai, Neringos - Lietuvos kultūros sala