Apie mus


Apie mus

Viešoji įstaiga "Thomo Manno kultūros centras“ įkurta 1995 metais, siekiant inicijuoti kultūrinį bendradarbiavimą tarp Baltijos regiono šalių, diskutuoti Lietuvos visuomenei aktualiais klausimais. Centro kūrėjais buvo trys valstybinės institucijos: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Neringos savivaldybė ir Klaipėdos universitetas.

Thomo Manno kultūros centras įkurtas siekant ne tik analizuoti rašytojo Thomo Manno ir jo šeimos narių kūrybinį palikimą, rūpintis Thomo Manno kūrybinio palikimo populiarinimu, bet ir skleisti humanistines idėjas Lietuvoje ir visame Baltijos regione, skatinti ir stiprinti Baltijos šalių kultūrinius ir kūrybinius kontaktus. Įvairiapusiška Thomo Manno kultūros centro veikla – europinio mąstymo ženklas, nes rūpinimasis Thomo Manno kūrybiniu palikimu Lietuvoje reiškia bendraeuropietiškų tradicijų svarbos pripažinimą Lietuvoje, tuo pačiu atsakomybės prisiėmimą už Europos kultūrinį palikimą.

Per 25-erius metus Thomo Manno kultūros centre organizuota daugybė konferencijų, seminarų ir diskusijų, skirtų rašytojo Thomo Manno kūrybai analizuoti, rengtos tarptautinės parodos, rodyti meniniai filmai, ekranizuoti pagal Thomo Manno romanus. Šiandien Thomo Manno muziejus ir kultūros centras ypatingai populiarus tieks tarp Lietuvos, tiek užsienio turistų, čia ir toliau vyksta tarptautinis Thomo Manno festivalis, kiti renginiai, paskaitos apie Thomo Manno kūrybą, rengiamos parodos, atspindinčios rašytojo gyvenimo akimirkas, jo kūrybinį palikimą. Kasmet, jau 24 metai, organizuojamas tarptautinis Thomo Manno festivalis, apimantis įvairiapusišką meninę programą (muziką, literatūrą, dailę ir kiną), kuriame viena diena skiriama išskirtinai rašytojui Thomui Mannui.

Pastovus publikos dėmesys renginiams, vykstantiems Thomo Manno buvusiame vasarnamyje, yra svarbus įrodymas vaidmens, kurį atlieka šio krašto istorija ir kultūra, kurioje per šimtmečius persipynė įvairių tautų kultūriniai ryšiai, o šių ryšių ryškus simbolis neabejotinai yra ir rašytojas humanistas Thomas Mannas. VšĮ Thomo Manno kultūros centras šiandien - kultūrinio bendradarbiavimo organizacija, propaguojanti geros kaiminystės, demokratijos ir humanizmo idėjas, simbolizuojanti atvirumą pasauliui.

Partneriai: Goethe‘s institutas Vilniuje, Lenkijos institutas Vilniuje, Klaipėdos universitetas, Academia Baltica (Vokietija), VDA Nidos meno kolonija, kultūros draugija "Borussia" Olštyne (Lenkija) ir kt.