2018


2018 Metų renginiai

 • Kovo 2 d. 17.00 val.
  Knygos "Vaizdai iš Lietuvos. Roberto Minzloffo etnografinių scenų albumas" sutiktuvės. Dalyvauja knygos sudarytojai Vasilijus Safronovas ir Lina Motuzienė, knygos recenzentė doc. dr. Nijolė Strakauskaitė
 • Balandžio 4 d. 17.30 val.
  Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10, Klaipėda) knygos "Vaizdai iš Lietuvos. Roberto Minzloffo etnografinių scenų albumas" sutiktuvės. Dalyvauja knygos sudarytojai Vasilijus Safronovas ir Lina Motuzienė, knygos recenzentė doc. dr. Nijolė Strakauskai
 • Balandžio 21 d. 16 val.
  Susitikimas-diskusija su istoriku prof. dr. Egidijumi Aleksandravičiumi
 • Balandžio 26-27 d.
  Nacionalinis istorijos krypties doktorantų mokslinis seminaras. Renginys vyks Klaipėdos universitete.
 • Gegužės 25 d. 19 val.
  "Poezijos pavasaris Nidoje". Poezijos skaitymai vyks Eduardo Jonušo namuose (E. Jonušo g. 1, Neringa)
  "Poezijos pavasaris Nidoje"
 • Birželio 6 d. 18 val.
  kamerinės muzikos koncertas, skirtas rašytojo Thomo Manno 143-iosioms gimimo metinėms atminti
 • Liepos 14-21 d.
  XXII tarptautinis Thomo Manno festivalis
  "...su gera mina pasveikinti demokratinį Naują pasaulį"
 • 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
  tapybos paroda "Kasdienybės akimirkos Nuostabiojoje žemėje iš Alvydo Pikelio rinkinio".
 • Rugpjūčio 11 d. 19.00 val.
  Fortepijoninio kvarteto "Confero“ koncertas
 • Rugpjūčio 12 d. 19.00 val.
  Rašytojo Thomo Manno mirties metinių diena. Tenoro Rafailo Karpio koncertas
 • Rugpjūčio 18 d. 19.00 val.
  Pianisto Viktoro Paukštelio kamerinės muzikos koncertas
 • Rugsėjo 7-9 d.
  Mokslinė konferencija, skirta Lietuvos Respublikos šimtmečiui atminti
 • Rugsėjo 14-15 d.
  Nidos forumas "Europos migrena"
 • Rugsėjo 16-23 d.
  Politinės sienos ir taki atmintis: kūrybinės dirbtuvės Nidoje
 • Rugsėjo 20-22 d.
  Tarptautinė konferencija
  "Literatūra ir politika. Thomas Mannas ir kritinė teorija“
 • Spalio 3 d. 18.00 val.
  Pokalbių ciklas "Rudens akademija" Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda) Pokalbį "Prūsijos karalienė Luizė Mėmelyje" veda JOVITA SAULĖNIENĖ
 • Spalio 10 d. 18.00 val.
  Pokalbių ciklas "Rudens akademija" Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda). Pokalbį “Keli žvilgsniai į Nidos dailininkų koloniją”, parodos Iš A. Popovo rinkinio katalogo “Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė” veda menotyrininkė KRISTINA JOKUBAVIČIE
 • Spalio 17 d. 18.00 val.
  Pokalbių ciklas "Rudens akademija" Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda). Pokalbį “Nida - nuostabioji dailininkų žemė ir žvejų kaimas” veda istorikė doc. dr. NIJOLĖ STRAKAUSKAITĖ
 • Spalio 24 d. 18.00 val.
  Pokalbių ciklas "Rudens akademija" Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda). Pokalbį "Kai Dievas pamariškiams kalbas dalijo" veda prof. dr. DALIA KISELIŪNAITĖ
 • Spalio 30 d. 18.00 val.
  Pokalbių ciklas "Rudens akademija" Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda). Pokalbį "Delmonai Mažojoje Lietuvoje" veda ELENA MATULIONIENĖ
 • Gruodžio mėn.
  Thomo Manno kultūros centro veiklos pristatymas regionuose