2011


2011 METŲ RENGINIAI

Gegužės 27 d.

„Skaityti Vilnių – tekstai ir vaizdai iš septynių dešimtmečių“.

Austrijos rašytojas ir vertėjas Cornelijus Hellis pristatys dvi antologijas „Litauen lesen“ ir „Europa erlesen: Vilnius“, kuriose yra nemažai jo paties verstų tekstų.

Kovo 29 d.

Knygų „Kuršių nerija Hugo Scheu atvirukų rinkinyje“ ir „Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių“ sutiktuvės. Dalyvauja autorės dr. Nijolė Strakauskaitė ir Lina Motuzienė. Vokiečių kultūros dienų renginiai.

Gegužės 21 d.

Literatūros vakaras. Linksmos ir pamokančios Rytprūsių istorijos: proza, eilės, anekdotai. Vokiškai skaito aktorius Herbert Tennigkeit. 

Gegužės 24 d.

Muzikos vakaras. Torsten Riemann (Vokietija). „Laimė esi Tu“ (Gitara, fortepijonas). 

Birželio 4 d.

Koncertas Kamerinis moterų ansamblis (vadovas Alexander Herbert) ir Alexander Blume (fortepijonas). Programoje skambės vokalinė ir instrumentinė muzika (džiazas, bugi-vugi, bliuzas)

Birželio 6 d.

Thomo Manno gimtadienio minėjimui: Willy Fries grafikos ir tapybos paroda „Žvejai“ (Šveicarija) ir jos pristatymas dalyvaujant Willy Fries fondo atstovui.

Liepos 11-17 d.
XV tarptautinis Thomo Manno festivalis „Gimtoji Europa“
Festivalio programa

Rugpjūčio 20 d.

Nacionalinės moksleivių akademijos filologų kūrybos vakaras. Svečiuose aktorius, režisierius, knygų autorius Vytautas V. Landsbergis.

Rugsėjo 9-10 d.

Tarptautinis mokslinis seminaras „A. Bezzenbergeris - etnografas ir akademinės baltistikos pradininkas“.

Rugsėjo 14 d.

Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų parodos „Poeto Czeslawo Miloszo pėdsakais“ atidarymas.

Lapkričio 9 d.

Knygos "Od Klajpedy do Olsztyna" pristatymas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Klaipėda). Dalyvavo prof. habil. dr. Andrzej Sakson (Poznan, Lenkija) ir dr. Rimantas Miknys. Plačiau

Lapkričio 16 d.

Fotoparodos „Thomo Manno kultūros centro ir muziejaus 15 metų retrospektyva“ atidarymas. Koncertas-susitikimas su pianistu Roku Zubovu „Artimas nepažįstamas M. K. Čiurlionis“, pirmojo visų M. K. Čiurlionio fortepijoninių kūrinių įrašo Lietuvoje pristatymas.

Vasario 2 d. 18 val.

Literatūros vakaras „Iš tylos sugrįžta žodžiai“. Susitikimas su knygos „Pokalbiai tėvo Stanislovo celėje" autore Vida Morkūniene.