2011


2011 Metų renginiai

 • Gegužės 27 d.
  „Skaityti Vilnių – tekstai ir vaizdai iš septynių dešimtmečių“. Austrijos rašytojas ir vertėjas Cornelijus Hellis pristatys dvi antologijas „Litauen lesen“ ir „Europa erlesen: Vilnius“, kuriose yra nemažai jo paties verstų tekstų.
 • Kovo 29 d.
  Knygų „Kuršių nerija Hugo Scheu atvirukų rinkinyje“ ir „Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių“ sutiktuvės. Dalyvauja autorės dr. Nijolė Strakauskaitė ir Lina Motuzienė. Vokiečių kultūros dienų renginiai.
 • Gegužės 21 d.
  Literatūros vakaras. Linksmos ir pamokančios Rytprūsių istorijos: proza, eilės, anekdotai. Vokiškai skaito aktorius Herbert Tennigkeit.
 • Gegužės 24 d.
  Muzikos vakaras. Torsten Riemann (Vokietija). „Laimė esi Tu“ (Gitara, fortepijonas).
 • Birželio 4 d.
  Koncertas Kamerinis moterų ansamblis (vadovas Alexander Herbert) ir Alexander Blume (fortepijonas). Programoje skambės vokalinė ir instrumentinė muzika (džiazas, bugi-vugi, bliuzas)
 • Birželio 6 d.
  Thomo Manno gimtadienio minėjimui: Willy Fries grafikos ir tapybos paroda „Žvejai“ (Šveicarija) ir jos pristatymas dalyvaujant Willy Fries fondo atstovui.
 • Liepos 11-17 d.
  XV tarptautinis Thomo Manno festivalis „Gimtoji Europa“
 • Rugpjūčio 20 d.
  Nacionalinės moksleivių akademijos filologų kūrybos vakaras. Svečiuose aktorius, režisierius, knygų autorius Vytautas V. Landsbergis.
 • Rugsėjo 9-10 d.
  Tarptautinis mokslinis seminaras „A. Bezzenbergeris - etnografas ir akademinės baltistikos pradininkas“.
 • Rugsėjo 14 d.
  Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų parodos „Poeto Czeslawo Miloszo pėdsakais“ atidarymas.
 • Lapkričio 9 d.
  Knygos "Od Klajpedy do Olsztyna" pristatymas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Klaipėda). Dalyvavo prof. habil. dr. Andrzej Sakson (Poznan, Lenkija) ir dr. Rimantas Miknys.
  Plačiau
 • Lapkričio 16 d.
  Fotoparodos „Thomo Manno kultūros centro ir muziejaus 15 metų retrospektyva“ atidarymas. Koncertas-susitikimas su pianistu Roku Zubovu „Artimas nepažįstamas M. K. Čiurlionis“, pirmojo visų M. K. Čiurlionio fortepijoninių kūrinių įrašo Lietuvoje pristatyma
 • Vasario 2 d. 18 val.
  Literatūros vakaras „Iš tylos sugrįžta žodžiai“. Susitikimas su knygos „Pokalbiai tėvo Stanislovo celėje" autore Vida Morkūniene.